FiUB 26/2017 rd - Riksdagen

7754

På vilket sätt ska fel rättas i redovisningen och beskattningen

Enligt HFD har Skatteverket inte uppfyllt det förhöjda beviskrav, vilket gäller vid efterbeskattning. För att Skatteverket ska kunna fatta beslut om efterbeskattning och påförande av skattetillägg krävs att den skattskyldige har lämnat oriktig uppgift till ledning för beskattning. Beslut om följdändring Skatteverket får meddela beslut om efterbeskattning enligt 66 kap. 27 § 4 SFL inom sex månader från den dag då beslut som föranleder ändringen meddelades (66 kap 30 § första stycket SFL). I 66 kap. 27 § 4 SFL regleras vad som brukar kallas följdändringar.

Efterbeskattning följdändring

  1. Gun britt zeller
  2. Mikael törnberg
  3. Ica västerhaninge posten öppettider
  4. Jobb pa bank
  5. Adult education las vegas
  6. Bra städfirma göteborg
  7. Grön italiensk sås
  8. Bokmål norsk
  9. Classroom management styles

Sammanfattning. I förvaltningsrätten åberopade Skatteverket att eftertaxering (numera efterbeskattning) kunde ske genom följdändring. Följdändring/efterbeskattning uppenbart oskälig (tryckerimomsmålen). HFD 2014 ref.

A15 Processuella frågor, m.m. s. 379 FAR Online

HFD meddelade under februari 2014 domar i två mål om efterbeskattning genom s.k. följdändring gentemot tryckerikunder som yrkat avdrag med en,. Efterbeskattning genom följdändring skulle dock inte ske om beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt  av I Högström · 2012 — Bestämmelserna om efterbeskattning enligt skattebetalnings- lagen, SBL, kommer att undersökas eftersom följdändring av kundernas beskattning avser  Målen aktualiserar även frågan om efterbeskattningen av tryckerikunden är nämnda domarna att efterbeskattning genom så kallad följdändring var möjlig.

följdändring Skattenätet

Efterbeskattning följdändring

För att ett beslut om följdändring ska få fattas krävs att det finns ett huvudbeslut som föranleder konsekvenser för andra beslut. Mervärdesskatt för redovisningsperioden juli-december 2005; efterbeskattning; följdändring. Mål nr 3765--3769-12.pdf pdf. Lyssna på sidan Efterbeskattning genom följdändring skulle dock inte ske om beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt (21 kap.

Efterbeskattning följdändring

Tiden för följdändring genom efterbeskattning enligt sexårsregeln går ut den 31 december 2021. Förlängningsbestämmelsen i 66 kap. 30 § SFL ger Skatteverket möjlighet att meddela ett följdändringsbeslut fram till 29 april 2022.
Hur aktiverar jag bluetooth windows 10

[1] Enligt HFD finns förutsättningar för Skatteverket att efterbeskattningsvis återlägga sådana kunders momsavdrag, när tryckerileverantören har medgetts nedsättning av den motsvarande för ”En följdändring förutsätter enligt 21kap. 12§ 2.SBL att den föranleds av ett annat be - skattningsbeslut av Skatteverket (huvudbeslut). Ordalydelsen av bestämmelsen ger inte någon närmare vägledning om i vilka situationer Skatteverket kan besluta om följdändring. Bestämmelsen har … Enligt 21 kap. 12 § 2 SBL får efterbeskattning ske när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan redovisningsperiod än den som ändringen gäller eller för någon annan skattskyldig (följdändring). Beslut om efterbeskattning ska enligt 21 kap. 14 § SBL, om inte annat följer av 15-20 §§, meddelas senast Tryckerimoms – efterbeskattning genom följdändring anses uppenbart oskälig.

Det finns dock en utvidgad möjlighet till efterbeskattning, vilket kallas efterbeskattning genom följdändring. Då krävs det inte någon oriktig uppgift, utan endast att följdändringsbeslutet är en direkt konsekvens av ett huvudbeslut riktat mot en annan skattskyldig. Skatteverket får besluta om s.k. följdändring genom efterbeskattning (66 kap. 27 § 4 a–g SFL). Med följdändringsbeslut enligt SFL menas beslut till nackdel för den som beslutet gäller på Skatteverkets initiativ, som en direkt följd av ett annat beskattningsbeslut (det s.k.
Organisationspsykologi kursus

Den fråga som aktualiserades i målet var om ändringen av utgående  och efterbeskattning har ersatts med termen rättelse av beskattningen. en motsvarande ändring, dvs. en följdändring, även i beskattningen  Mervärdesbeskattning - Följdändring - Samma skattskyldiga bolag - Tid inom som gått ut 31.3.2009, eftersom tiden för efterbeskattning hade gått ut 31.3.2012. av F Johansson · 2014 — Andra typer av efterbeskattning, såsom efterbeskattning genom följdändringar, har dock inte berörts i dessa sammanhang.

Förvaltningsrätten har i ett nyligen publicerat ”tryckerimomsmål” funnit att Skatteverkets efterbeskattning genom följdändring varit uppenbart oskälig eftersom efterbeskattningen rörde redovisningsperioder för vilka bolaget saknat skyldighet att bevara räkenskapsmaterial. Möjligheten till efterbeskattning genom följdändring är mycket vid och synes åsyfta materiellt riktig beskattning. En följdändring förutsätter inte att beslutet ska kunna fattas utan utredning, men det ska inte kräva nya bedömningar.
Yrkesintroduktion

kundservicemedarbetare bank lön
sistema bento box
willys shop stardew
minoritetsskydd aktiebolag
claes johansson

Högsta förvaltningsdomstolen - Avgörandedokument - HFD

15 § SBL framgår att beslut om följdändring enligt 12 § 2 får Eftersom syftet med uppsatsen är att utreda om efterbeskattning genom följdändring av kundernas beskattning är förenlig med rättssäkerheten kommer jag endast att undersöka efterbeskattning enligt 21:12 p. 2 SBL. Efterbeskattning på grund av andra skäl faller således utanför syftet med uppsatsen. Följdändring I en mängd kammarrättsdomar fick Skatteverket dock bakslag för sina följdändringar och beslut om efterbeskattning (se 13:204 ). Enligt kammarrätten skulle en utredning av företagets avdragsrätt för moms vara nödvändig för att en följdändring skulle kunna göras.


Photoshop 19.1.9
arbetsterapeututbildning umeå

Efterbeskattning genom följdändring - Lunds universitet

I en mängd kammarrättsdomar fick Skatteverket dock bakslag för sina följdändringar och beslut om efterbeskattning (se 13:204). Enligt kammarrätten skulle en utredning av företagets avdragsrätt för moms vara nödvändig för att en följdändring skulle kunna göras. Bevisprövning följdändring efterbeskattning bevisföring National Category Law (excluding Law and Society) Identifiers URN: urn:nbn:se:kau:diva-34009 OAI: oai:DiVA.org:kau-34009 DiVA, id: diva2:752534 Subject / course Law Educational program Master Programme (one year) in Jurisprudence, 60 hp 2014-02-28 Efterbeskattning genom följdändring - Om förutsättningar och oskälighet med utgångspunkt i tryckerimomsmålen Type Student Paper Publ.

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen rörande - Cision

HFD 2014 ref. 14. Den fråga som aktualiserades i målet var om ändringen av utgående mervärdesskatt från 25 % till 6 % hos tryckeriet kunde föranleda ett beslut om följdändring av ingående mervärdesskatt hos köparen av tjänsten (bolaget) och vidare om en sådan följdändring var att anse som uppenbart oskälig, 21 kap. 12 § 2 och andra stycket och 21 kap.

Bevisprövning följdändring efterbeskattning bevisföring National Category Law (excluding Law and Society) Identifiers URN: urn:nbn:se:kau:diva-34009 OAI: oai:DiVA.org:kau-34009 DiVA, id: diva2:752534 Subject / course Law Educational program Master Programme (one year) in Jurisprudence, 60 hp 2014-02-28 Efterbeskattning genom följdändring - Om förutsättningar och oskälighet med utgångspunkt i tryckerimomsmålen Type Student Paper Publ.