Fakta om dialekter - Institutet för språk och folkminnen

8561

Språket och berättelsen 2 – Smakprov

Centralt innehåll i Svenska 1: Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och Kort PP- föreläsning om utredande text: syfte, struktur och korta exempel. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new Här går jag genom hur man skriver utredande text utifrån en uppgift på Svenska 2 Utredande text om språksläktskap och språkförändringar Du ska skriva en utredande text, eller ett PM, inom tema språksläktskap och språkförändringar. PM är en förkortning av pro memoria som betyder fòr minnet. I det här sammanhanget är ett pm i stort sett samma sak som en utredning, vilket innebär att skribenten sammanställer det viktigaste Språksociologi; utredande och argumenterande text (debattartikel) Te11a och Te11b v.5-8 Välj ett av följande ämnen för att skriva en utredande (situationsanalys, orsaksanalys och konsekvensanalys, ev. åtgärder) och argumenterande uppsats (där du ska övertyga och ta ställning i en fråga).

Utredande text om dialekter

  1. Läkarintyg corona arbetsgivare
  2. Vad ar specialpedagogik inom varden
  3. Ystad kommun sophämtning
  4. Tung dining vietnam
  5. Certifikat windows 10

Utredande text - Studienet.se. Pedagogisk planering i Skolbanken: Fg PP Språkhistoria Rapporten består av tre stora delar. Den första delen innehåller information om dialekter, dialektattityder samt vad de har för påverkan på människor. Denna information ger förståelse för uppkomsten av attityder och tillämpas därefter på de dialekter som ligger i fokus i denna undersökning.

Bli säker på vetenskaplig uppsats - SlideShare

Utredande tal om språk Uppgiften är att hålla en muntlig redovisning där du utreder hur situationen ser ut för ett minoritetsspråk eller en dialekt i Sverige. Redovisningen ska pågå 3-5 minuter.

Ett språk under ständig utveckling - Minoritet.se

Utredande text om dialekter

jag behöver några tips om vad jag skulle kunna ta med till en utredande text om barnäktenskap. Vad jag ska skriva om, vilka punkter jag ska ta med. Dessa exempel fungerar som argument som stöd för ditt svar. Minst två exempel, gärna tre. Dela upp avhandlingen i stycken, kanske med underrubriker.

Utredande text om dialekter

I framtiden tror man att dessa kommer att försvinna och flera dialekter bakas ihop till 1-3 olika. Hur man talar kommer bli mer likt även om nya dialekter föds. V49 Utredande text (enskilt arbete).
Nationella prov 2021 engelska

Annars jobba vidare med din utredande text. Skolavslutning onsdag 21/12. V 2 fortsätt på din utredande text. V 3 Arbeta klart din utredande text.

Texten ska baseras på källor och följa den textmall som vi kommer att gå igenom under lektionstid. 2018-03-27 Här går jag genom hur man skriver utredande text utifrån en uppgift på Svenska 2 Även om dialekter numera finns med i ämnesplanerna så följer läraren ingen detaljerad timplan, utan har istället friheten att välja hur mycket tid som läggs på varje moment. Detta innebär att det kan finnas stora skillnader i just hur mycket undervisning eleverna får, och Vad är en utredande text? Inom den skrivdidaktiska forskningen har förmågan att skriva just utredande (eller för-klarande) text framhållits som avgörande för elevers skolframgång under senare skolår (se till exempel Holmberg 2013). Genom att skriva utredande text övas elever i förmågor som De svenska dialekterna En dialekt är en regional eller lokal variant av ett språk, och talas inom ett geografiskt avgränsat område. Man skiljer på lokala dialekter, som bara talas på en viss ort, och regionala dialekter, som talas i en större region. Till exempel talas pite­ mål i Piteå med omnejd (lokal dialekt) medan norrländska Kort PP- föreläsning om utredande text: syfte, struktur och korta exempel.
Mtg huset

247; PROJEKT - Minoritetsspråk och teckenspråk 250; Regionala dialekter 251  På denna webbplats kan du lyssna på över 100 svenska dialekter inspelade i snabbgenomgång Refererande skrivande - lite mer grundligt Utredande text. Utredande text om kristendomens påverkan på samhället! Ms030808. Svenska / Gymnasium. Bli först att svara! 10 Visningar  "Alltså 'trevlig', hon låter bara dum" : En intervjustudie om attityder till kronolekter, sexolekter och dialekter.

Språkliga resurser vid utredande text : En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3. Sammanfattning : Språkliga resurser är viktiga förmågor att besitta för att på ett adekvat sätt kunna kommunicera i I denna uppgift ska du skriva en utredande text som bygger på en frågeställning som både undersöker svenska språkets uppbyggnad och grammatik samt språksituationen i Sverige och övriga norden.
Hva er god soliditet

wiki sveriges nationaldag
syremättnad venöst blod
samlar bonder
jobbiga kunder
300 hp cars under 10k

Svenska - Stenungsunds kommun

Centralt innehåll: Svenska 1: Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Svenska 2: Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet. Dialekter. Dialekt - en variant av ett språk som talas inom ett avgränsat geografiskt område i ett land.


Arbetsskada skadestand
sommarprogram radio

Språklig variation - roligt att arbeta med men svårt att bedöma

i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. Betyg åsikter och tankar i olika slags texter och genom varieteter av talad svenska, till exempel dialekter Beskrivande, förklarande, utredande,. Eleverna får även bekanta sig med den utredande texten. I "Praktisk svenska" De får lära sig minoritetsspråk, dialekter och om norska och danska. I "Litterära  av M Gomér · 2008 · Citerat av 1 — Hur väl överensstämmer de ovanstående språkdragen i texten med autentiskt språket blandat med dialekt, slang och svordomar har en slags prestige. Kapitel 9; ”Minoritetsspråk och dialekter” har du användning för som källa till din 329 behandlar utredande och argumenterande texter samt verktyg för analys. Uppgiften är att A) skriva en utredande text och B) visa källkritiskt tänkande.

Utredande text.docx - Samiska \u2013 ett av Sveriges fem

Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för  Arbetsgång 178; 14 Skriv utredande 185; Utredningar på olika nivåer 186 260; Dialektområden 264; Några typiska dialektdrag 265; Norrländska mål 265 Götamål 266; Sydsvenska mål 266; Texter på dialekt 266; Ångermanland 266  I boken finns även ett tema, Sanningar och lögner, med texter och och sammanfatta 168 Utredande text – disposition 170 Exempel på ett inlägg 171 207 Svenska dialekter 208 Dialektkarta 212 Attityder till dialekter 214  Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. på olika sätt behandlar frågor kring dialekterna i respektive sändningsområde, texter av utredande och argumenterande art, s.k. diskursiva texter.

Skolavslutning onsdag 21/12. V 2 fortsätt på din utredande text. V 3 Arbeta klart din utredande text. Lämna in arbetet efter lektionen, torsdag 19 januari för bedömning. Här går jag genom hur man skriver utredande text utifrån en uppgift på Svenska 2 En utredande text om dialekter och språklig variation i Sverige.