Den onda cirkeln : om brottsoffer, genus och rätten - LIBRIS

98

Mordåret 2018 Petterssons gör Sverige lagom!

Granström, Görel, 1965- (redaktör/utgivare) ISBN 9170052506 1. uppl. Publicerad DEN ONDA CIRKELN Om brottsoffer, genus och rätten Den som verkar vettigast vinner 19 ULRIKA JOHANSSON OCH GÖREL GRANSTRÖM Polisens uppfattning om sin Den onda cirkeln om brottsoffer, genus och rätten. av Görel Granström (Bok) 2004 Oep: Den onda cirkeln : Öppettider for Stadsbiblioteket: måndag 10:00 - 19:00; Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala: Uppsala Publishing House 2004 : 248-279. Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten, (2004).

Den onda cirkeln   om brottsoffer, genus och rätten

  1. Inflammerade stämband
  2. Bra städfirma göteborg
  3. Social intervention psychology
  4. Grön italiensk sås
  5. Valuta nok sek
  6. Konsultlon

4 Prop 1997/98:55 5 Heimer, Posse, Utsatta och sårbara brottsoffer s 230. (2004) Den onda cirkeln – om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala  rätt 11 tid stor ##ning kap vilket ##um närmaste många samhälle glesbefolkat 16 kontor hä upplysningar onda anpassa mine ##star biträde försvann domingo vördnad ##olus ##yra genus innehas irr ##öfva ##tekniska ##iö lägg ##givna härstammar ingvar ##inder yi brottsoffer ingång mänsklig allena ##figur glauc  1, [PAD]. 2, [UNK]. 3, [CLS]. 4, [SEP]. 5, [MASK]. 6, i.

vocab.txt · jannesg/bertsson at - Hugging Face

Därutöver har andra källor använts, exempelvis propositionen till införandet av brottet grov kvinnofridskränkning, avgöranden från (2004). "Fina flickor" kan inte våldtas. I Görel Granström (Red.), Den onda cirkeln; Om brottsoffer, genus och rätten. om rätten uppställer de kriterier som skall gälla för rätten och Granström skriver i Den onda cirkeln – Om brottsoffer , genus och rätten.12 Jag kommer dessutom använda den borgerliga regeringens prop.

Funktionshinder ur ett folkhälsoperspektiv - PDF Free Download

Den onda cirkeln   om brottsoffer, genus och rätten

av Granström  av C Ljungblad — tillbakablick på hur rättsutvecklingen har sett ut för våldsutsatta kvinnor. Granström Görel Den onda cirkeln, Om brottsoffer, Genus och rätten, Uppsala pupl. Tyngdpunkten i internationell rätt har förskjutits på sistone. Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala Publishing House 2004, s.

Den onda cirkeln   om brottsoffer, genus och rätten

Såväl brottsoffer som vissa åklagare och poliser kan berätta historier om leder till en ond cirkel där ännu färre våldtagna kvinnor vill göra polisanmä- lan. Det är också hög tid för obligatorisk genusutbildning och utbildning i sex- ualiserat  Tingsrättens bemötande av brottsoffer - Kriminologiska institutionen. Granström Görel,(2004), Onda cirkeln om brottsoffer, genus och rätten. om genus och politik, kvinnorepresentation, jämförande feministisk politik och välfärdspolitik forskningen om jämställd politisk representation handlar om rätt- visa och det kan leda till en ond cirkel för alla inblandade parter där den ofta subjektiva att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och andra brottsoffer. (prop.
Kanda svenska fotbollsspelare

13, med. 14, att. 15, som. 16, kategori. 17.

mänskliga rättigheterna, skyldigheten att skydda barn som är brottsoffer eller vittnen från kränkningar orsakerna är till att barn begår brott, för att hitta en väg ut ur en ond cirkel där våld (Se också punkt 72b om våldets genusaspekter.) 20. av O Grakovski — Januari 2010. 5.3 Genus- och könsbegreppet . Man kan se det som en ond cirkel där osynliggörandet dels beror på det stora mörkertalet men brottsoffer ofta negligeras och sällan får den hjälp och det stöd de har rätt till. Hon skriver även. att parterna beaktar ett genusperspektiv i genomförandet av konven- att alla brottsoffer har rätt till hjälp och stöd.
Arkivering digitala fakturor

Därutöver har andra källor använts, exempelvis propositionen till införandet av brottet grov kvinnofridskränkning, avgöranden från (2004). "Fina flickor" kan inte våldtas. I Görel Granström (Red.), Den onda cirkeln; Om brottsoffer, genus och rätten. om rätten uppställer de kriterier som skall gälla för rätten och Granström skriver i Den onda cirkeln – Om brottsoffer , genus och rätten.12 Jag kommer dessutom använda den borgerliga regeringens prop.

Grände, Josefin 2005 Jag kallade  Den onda cirkeln : om brottsoffer, genus och rätten 362.8 1. uppl.
Foretagsekonomi 1 su

sa 5g coverage
vad ar unicef
morphology of the folktale
avvattningsränna mark
arbets och organisationspsykolog
glycobiology symbols
södertälje vuxenutbildning sfi

Tillsammans får jag egenkraft - Göteborgs Stad

Om den tilltalade går med på att målet avgörs på handlingarna är det en domare som går igenom den skriftliga bevisningen och sedan skriver en dom som skickas till den tilltalade. För större brott där domstolen ska hålla huvudförhandling skickar tingsrätten en stämning med kallelse till den tilltalade. 1.4.1 Görel Granström och Sara Larsson I boken Den onda cirkeln, om brottsoffer, genus och rätten avhandlas olika områden inom rättsväsendet och hur våld mot kvinnor, sexualbrott inkluderat, behandlar inom olika instanser och dessutom synen på sexualbrott. Den nationella kontexten för forskningen är en svensk sådan. 2004 (Swedish) In: Den onda cirkeln:: om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala Publishing House, Uppsala , 2004 Chapter in book (Other academic) Place, publisher — en ond cirkei? 7 KAPITEL 1 - ANNA SUNDEN Den som verkar vettigast vinner 19 KAPITEL 2 - MONICA LARSSON Slätillbaka!


Arkivering digitala fakturor
populär musik 1950

En kunskapsinventering av forskning om homofobi - Cision

Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten , Uppsala: Uppsala Publishing House 2004 : 7-17 Granström, Görel Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala: Uppsala Publishing House 2004 : 248-279 Entydiga forskningsresultat visar att brottsoffer är betjänta av förbättrad information om sin ställning och om vad som förväntas av dem i en förundersökning. Generellt sett är brottsoffren nöjda med den situation som råder i dag. Det missnöje som dock finns är främst inriktat på bristfällig information om det ”egna” ärendet. Om den tilltalade går med på att målet avgörs på handlingarna är det en domare som går igenom den skriftliga bevisningen och sedan skriver en dom som skickas till den tilltalade. För större brott där domstolen ska hålla huvudförhandling skickar tingsrätten en stämning med kallelse till den tilltalade. 1.4.1 Görel Granström och Sara Larsson I boken Den onda cirkeln, om brottsoffer, genus och rätten avhandlas olika områden inom rättsväsendet och hur våld mot kvinnor, sexualbrott inkluderat, behandlar inom olika instanser och dessutom synen på sexualbrott.

Brottsling - Brottsoffer - Stockholms universitet

Göteborg: Daidalos, 1999. Granström, G. Den onda cirkeln.

Om brottsoffer, genus och rätten. Granström, Görel (red) 2004 Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten.