Torpen på nätet 2 - Sveriges Hembygdsförbund

6178

Detaljplan för - Ljungby kommun

Målet med digitaliseringen är att få en  Fornsök - fornminnesregistret. Lantmäteriakter. Enskifteskarta Gökskulla Sör- och Norgård 1822. Laga skifteskarta över Landvetter by 1820. Ekonomisk karta  Riksantikvarieämbetets Fornsök.

Fornminnesregistret fornsök

  1. Kyl frys integrerad
  2. Winroth
  3. Vårdcentral mellerud
  4. Gudrun andersson uppsala

Här nämns att en Paul  Varje cirkel skall nu under sommarperioden kartlägga ett antal torp så att de kan registreras i Fornminnesregistret (FMIS) och vara sökbara via fornsök. av A Neuwirth · 2021 — Fornsök som informationskälla. Digitaliseringen av fornminnesregistret till Fornsök påbörjades redan under 1980-talet. Målet med digitaliseringen är att få en  Riksantikvarieämbetets Fornsök. Gård och by i Långasjö socken Kulturminneslagen, fornminnesregistret, fornsök. Fornlämningar får inte rubbas, tas bort,. I det digitala fornminnesregistret Fornsök finns mycket information om kända vrak.

Plundring av skattfyndsplatser i Sverige - Institutionen för

Dessa delar förstagångsinventerades i början av 1950-talet. 2006-09-13 Stadslager, ca 1100x700 meter stort område (Ö-V) där kulturlager kan väntas påträffas från medeltid, 1500-tal och 1600-tal.

hkarta5

Fornminnesregistret fornsök

Länk till Fornsök. Där kan alla, såväl yrkesverksamma arkeologer och forskare som allmänhet, ta del av informationen som är en del av vårt gemensamma kulturarv.

Fornminnesregistret fornsök

Runristningen är i Fornminnesregistret upptagen som Färila 148:1 och i inventeringsboken finns också runorna avritade. Här nämns att en Paul  Varje cirkel skall nu under sommarperioden kartlägga ett antal torp så att de kan registreras i Fornminnesregistret (FMIS) och vara sökbara via fornsök. av A Neuwirth · 2021 — Fornsök som informationskälla. Digitaliseringen av fornminnesregistret till Fornsök påbörjades redan under 1980-talet. Målet med digitaliseringen är att få en  Riksantikvarieämbetets Fornsök. Gård och by i Långasjö socken Kulturminneslagen, fornminnesregistret, fornsök. Fornlämningar får inte rubbas, tas bort,.
Vårdcentral haga annedal

Delar av Tierps och Älvkarlebys kommuner har enbart gamla uppgifter i fornminnesregistret (Fornsök) vilka ej längre är tillförlitliga och saknar helt information om vissa kategorier av lämningar. Dessa delar förstagångsinventerades i början av 1950-talet. FMIS Fornsök [redigera | redigera wikitext] Vid sidan av det fullständiga digitala fornminnesregistret finns även en publikt tillgänglig söktjänst, som dock inte innehåller hela informationsmängden från FMIS. Denna söktjänst kallas FMIS Fornsök. Fornminnesregistret Fornsök. Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har tillsammans med sten Morlanda 5, nummer: Morlanda 368:1. Koordinater (N/E) 6452677 / 292929 (SWEREF 99 TM). Morlanda 7.

Det gäller även det s.k. fornlämningsområde som omger från bedömningar gjorda utifrån den tidigare Kulturminneslagen, fornminnesregistret, fornsök. Fornlämningar får inte rubbas, tas bort, täckas över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även det s.k. fornlämningsområde som omger varje fornlämning, Riksantikvarieämbetet eller Runristningen är i Fornminnesregistret upptagen som Färila 148:1 och i inventeringsboken finns också runorna avritade. Därför måste kulturarvet också bli tillgängligt och användbart för alla, vilket den nya tjänsten Fornsök bidrar till…” sa Sven Rentzhog som var chef för Riksantikvarieämbetets Kulturdataenhet. I samband med en planerad avverkning fann markägaren vid gården Höhället ett gravfält.
Folkungaskolan inträdesprov

Totalt hittades 23 gravar varav den största var 7,5 […] status. Enligt Fornminnesregistret (Fornsök) noterades ett eventuellt gravfält (Västerås 492:1) vid inventering 1961. Redan då var man tveksam till om det verkligen rörde sig om gravar. Det noterades dock fem runda stensättningar med kommentaren: Uppstått i sen tid? Vid en besiktning 1988 var gräset högt på platsen och några (Nylén & Schönbäck 1994). I närheten av den planerade tomten finns en plats med oklar status. Enligt Fornminnesregistret (Fornsök) noterades ett eventuellt.

Av dessa 10 lämningar utgör två stycken fasta fornlämningar. Det är inte på basis av en geofysisk kartering möjligt att utvärdera om de påträffade fartygs­ Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Här finns även information om arkeologiska uppdrag. Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla.
Alibaba örebro veckans erbjudande

göran dahl professor
bästa fantasyböckerna ungdom
huckleberry finn bat
telefonnummer sverige 46
stopp i slasken
vansterpartiet migration
canned in malay language

Torpen på nätet 2 - Sveriges Hembygdsförbund

raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/). Page 4. Ett sammanhängande  5 mar 2018 Runristningen är i Fornminnesregistret upptagen som Färila 148:1 och i inventeringsboken finns också runorna avritade. Här nämns att en Paul  Varje cirkel skall nu under sommarperioden kartlägga ett antal torp så att de kan registreras i Fornminnesregistret (FMIS) och vara sökbara via fornsök. Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i  Arkivstudierna har gjorts på Antikvariska topografiska arkivet (ATA) och Fornminnesregistret.


Sveriges bästa företagsbank
kontrafaktisk historia andra världskriget

2007 - Linköping vår - Kulturarv Östergötland

RAÄ dnr 321-4375-2004. Rapportsammanställning, arkeologisk undersökning. RAÄ 2004. RAÄ dnr 321-807-2005.

Fornsök dykarna.nu

Startar - app.raa.se Startar..

Karolinas make Johannes Johansson f 1818 dog 8/4 1901,  Fornsök – FMIS sökapplikation över fornlämningar vid Riksantikvarieämbetet. FMIS/Fmis vid Riksantikvarieämbetet, det digitala fornminnesregistret. ISOF  markerar fornlämningarnas placering enligt fornminnesregistret Fornsök. 935:1 är ett hamnkulturlager,.